Pomoc

W przypadku śmierci należy: – wezwać lekarza, który stwierdzi zgon oraz wystawi kartę zgonu niezbędną do dalszych formalności.

W ciągu dnia należy zwykle korzystać z pomocy lekarza z przychodni do której należała osoba zmarła. W godzinach nocnych proszę dzwonić na pogotowie, – wezwać zakład pogrzebowy.

Nasi pracownicy dokonają niezbędnych czynności w zakresie przewozu zmarłych, – zgłosić się do biura w celu ustalenia daty, godziny oraz przebiegu ceremonii pogrzebowej. Przy sobie należy mieć: kratę zgonu wystawioną przez lekarza, dowód osobisty osoby zmarłej oraz legitymację emeryta/rencisty lub odcinek świadczenia (jeżeli dotyczy), dowód osobisty wnioskodawcy.

www.betterwebsite.pl